BMHA

De Benchmark MHA is een krachtig kennis-, netwerk- en managementinstrument. Onderlinge vergelijking en uitwisseling van best practices biedt organisaties aanknopingspunten voor een effectiever en efficiënter beheer. Op ons platform delen we al het nieuws en trends rondom BMHA. Hieronder is het laatste nieuws te vinden en updates over ons platform.

Slotbijeenkomst 2018: kosten-effectieve strategieën

Tijdens de slotbijeenkomst van de benchmark zijn de meest kosteneffectieve inzamelstrategieën gepresenteerd en is er gedebatteerd over de do’s en don’ts bij besluitvorming van deze strategieën. 

Speed-consulting op 2de werkbijeenkomst sept 2018

Tijdens de 2de werkbijeenkomst van de benchmark HA is een nieuwe werkvorm geïntroduceerd: speed-consulten. Een combinatie van speed-daten en intervisie. Gemeenten hebben elkaar geadviseerd over te nemen verbetermaatregelen. In de middag kwamen de best-practice gemeenten aan het woord. 

Artikel GRAM: Efficiency afvalinzameling afgelopen 5 jaar flink toegenomen

In een artikel in GRAM is de productiviteitsontwikkeling van de afvalinzameling belicht op basis van de benchmarkgegevens van de afgelopen 5 jaar. Ondanks de flinke toename kan de efficiency verder worden verbeterd!

Analysebijeenkomst juni 2018

Met behulp van factsheets zijn de eerste benchmarkresultaten geanalyseerd en is er weer een hoop kennis uitgewisseld. De presentaties die tijdens de themasessies zijn gehouden zijn te vinden onder ‘lees verder’.

We zijn weer van start!

Met een zeer goed bezochte bijeenkomst in Utrecht zijn we officieel van start gegaan. Hier vindt u een verslag van de startbijeenkomst en de inleidende presentatie. Ook meedoen met de benchmark? Voor peiljaar 2017 kan dat helaas niet meer. Begin 2019 starten we een nieuwe benchmark over peiljaar 2018.

NVRD-Voorzitter Han Noten: “Samen leren, samen sterk”

Onze benchmark heeft dit jaar een bijzonder tintje en ik onderschrijf de intentie van de Tweede-kamer-motie volledig. Alleen door samen te leren, staan we sterk”, aldus NVRD-voorzitter Han Noten.

Motie van D’66 mbt deelname Benchmark

29 juni heeft D’66 een kamermotie ingediend waarin aan de regering wordt verzocht om gemeenten aan te sporen om deel te nemen aan de Benchmark.